Sunday, 7 July 2013

TALIAN ADUAN MEJA BANTUAN 1BESTARINET DAN TALIAN INTERNET TM SBBAssalamualaikum dan Salam Sejahtera 

Tuan/Puan,

Perkara di atas dirujuk.

 2.         Dipohon kerjasama sekolah-sekolah bahawa sebarang masalah talian Internet perlu dilaporkan kepada Meja Bantuan ISP:

a.    aduan Meja Bantuan 1BestariNet- 018-7998787 /

b.    TM Helpdesk School Broadband (SBB) 1-800-227722 

3.     Sekolah perlu mendapatkan nombor log masalah/report no/trouble ticket number untuk direkod dalam buku log dan maklumkan kepada PKG Gurun  untuk dipantau sehingga masalah tersebut selesai. 

4.      Dicadangkan sekolah membuat speedtest dan cetaknya sebagai dokumen sokongan.

3.        Manakala bagi jadual pemasangan 1BestariNet, sila hubungi bahagian pemasangan 1Bestarinet di talian 018-799 8771 atau emel moe.install@ytlcomms.my untuk pertanyaan mengenai status/jadual pemasangan 1BestariNet.

          Kerjasama dan sokongan pihak tuan/puan dalam perkara ini amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

Adnan Bin Md Arshad
Pegawai Teknologi Pendidikan 1
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
PKG Gurun